Avatar

Databáza znalostí

Bakalárska práca

O práci

Cieľom práce je vytvoriť internú webovú aplikáciu (firmy Asseco), vďaka ktorej budú mať manažéri, riaditelia, team leaderi atď. podrobný prehľad o zamestnancoch - technológie, ktoré ovládajú, čo vyštudovali, aké školenia absolvovali, resp. ktoré by mali absolvovať, na akých projektoch pracujú atď. Aplikácia bude obsahovať celý menežment, importy/exporty, vyhľadávanie... Pri implementácii budú použité technológie MS .NET, Angular, MS SQL.

 • Názov: Databáza znalostí
 • Študent: Zuzana Halgašová
 • Školitel: PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.
 • Konzultant: Bc. Lukáš Chudý

Timeline

 • November 2019

  Študíjna časť

  Zbieranie zdrojov
  Štúdium technológií a business zadania

 • December 2019

  Návrh/Príprava na implementáciu

  Pokračovanie v novembrových úlohách
  Návrh

 • Január 2020

  Implementačná časť

  Prototyp
  Východisková kapitola BP

 • Marec 2020

  Implementačná časť

  Pokračovanie v implementácii
  Testovanie

 • Apríl 2020

  Písanie textu BP

  Dokončenie testovania a implementácie
  Písanie bakalárskej práce

Na stiahnutie

Východiskový dokument na stiahnutie 1. verzia BP

Denník

 • 18.2. - 25.2.2020
  • úprava tabuliek v DB - pridanie FK, zmena typu stĺpcov a následna úprava tried
  • dotahovanie všetkých, aktuálne možných, číselníkov na FE
  • zobrazovanie zamestnancov podľa filtrovania v selectoch
 • 25.2. - 3.3.2020
  • úprava BE - pridanie DTOs
  • dohodnutie osobného stretnutia v Prahe s analytikom a product ownerkou
  • detail zamestnanca
 • 3.3. - 10.3.2020
  • začiatok práce na zvyšných CRUD operáciach
  • dokončenie CRUD op. pri jazykoch zamestnanca

Zdroje

Angular Docs
Angular + .NET tutorial
.NET docs
Interná dizajn príručka